PolitiKAS debate: Regionalna integracija, regionalno umrežavanje parlamenata i razvijanje parlamentarne saradnje na Zapadnom Balkanu

Poslednja debata u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima održaće se 28. novembra od 17:30 do 19 časova u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. Andrijana Lazarević, istraživačica na…

Continue ReadingPolitiKAS debate: Regionalna integracija, regionalno umrežavanje parlamenata i razvijanje parlamentarne saradnje na Zapadnom Balkanu

PolitiKAS debate: Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini

"Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini" biće centralna tema četvrte debate u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima koji organizuju RESECO i Fondacija…

Continue ReadingPolitiKAS debate: Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini

PolitiKAS debate: Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija – upoznavanje sa klasterima

Treća debata u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima koji organizuju RESECO think-tank i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku Fondacije Eduardo Frei, održaće se u ponedeljak, 31. oktobra u prostorijama Fondacije…

Continue ReadingPolitiKAS debate: Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija – upoznavanje sa klasterima

PolitiKAS debate: Unutarpartijska demokratija i predstavnička uloga – Koliko se rad u partiji razlikuje od rada u poslaničkim grupama?

U ponedeljak, 24. oktobra do 17:30 do 19h održava se druga po redu debata u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima koji organizuju RESECO think-tank i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku Fondacije…

Continue ReadingPolitiKAS debate: Unutarpartijska demokratija i predstavnička uloga – Koliko se rad u partiji razlikuje od rada u poslaničkim grupama?

PolitiKAS debate: Slabljenje kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama

Fondacija Konrad Adenauer i RESECO think-tank uz podršku Fondacija Eduardo Frei pokrenuli su program PolitiKAS debate sa mladim poslanicima kao novi format obrazovnog programa PolitiKAS koji se već 11 godina…

Continue ReadingPolitiKAS debate: Slabljenje kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama

Rat u Ukrajini kao novi geoekonomski kontekst za saradnju i partnerstvo na Zapadnom Balkanu

„Rat u Ukrajini kao novi geoekonomski kontekst za saradnju i partnerstvo na Zapadnom Balkanu“ bila je tema radne grupe u organizaciji RESECO i uz podršku Fondacije Konrad Adenauer. Sastanak radne…

Continue ReadingRat u Ukrajini kao novi geoekonomski kontekst za saradnju i partnerstvo na Zapadnom Balkanu