You are currently viewing PolitiKAS debate: Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini

PolitiKAS debate: Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini

Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini“ biće centralna tema četvrte debate u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima koji organizuju RESECO i Fondacija Konrad Adenauer uz podršku Eduardo Frei Fondacije.

Gosti na debati biće g. Jan-Willem Vlasman, savetnikom za hitne razgovore u okviru Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) delegacije za Srbiju, Tursku i Japan i dr Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Za više informacija o debati, pratite naš sajt.

Оставите одговор