You are currently viewing PolitiKAS debate: Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija – upoznavanje sa klasterima

PolitiKAS debate: Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija – upoznavanje sa klasterima

Treća debata u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima koji organizuju RESECO think-tank i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku Fondacije Eduardo Frei, održaće se u ponedeljak, 31. oktobra u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Polaznici programa imaće priliku da sa dr Ivanom Radić Milosavljević, docentkinjom na Fakultetu političkih nauka, diskutuju na temu Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija EU – upoznavanje sa klasterima.

Mladi poslanici imaće priliku da unaprede znanje o evoluciji politike proširenja EU, procesu pridruživanja i pristupanja , i izazovima sa kojim se susreće Srbija na tom putu. Poseban fokus biće na analiziranju nove metodologije pristupanja EU.

Оставите одговор