You are currently viewing PolitiKAS debate: Slabljenje kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama

PolitiKAS debate: Slabljenje kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama

Fondacija Konrad Adenauer i RESECO think-tank uz podršku Fondacija Eduardo Frei pokrenuli su program PolitiKAS debate sa mladim poslanicima kao novi format obrazovnog programa PolitiKAS koji se već 11 godina organizuje za aktiviste organizacija i članova stranaka desnog centra. Novi program podrazumeva seriju diskusija sa mladim poslanicima, predstavnicima Sprske napredne stranke i Saveza Vojvođanskih Mađara. Planirano je da se održi pet debata na kojima bi poslanici diskutovali o regionalnoj saradnji, bezbednosnim izazovima i evropskim integracijama.

Novi program ima za cilj da polaznicima pruže dodatna znanja iz različitih oblasti koja će doprineti unapređenju njihovih kapaciteta za učešće u parlamentarnim raspravama, ali i ona značajna za rad u parlamentarnim odborima. Umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih poslaničkih grupa je takođe važan segment ove edukacije.

Prva debata će se održati u ponedeljak, 17. oktobra 2022. od 17:30 do 19:00 časova u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu (Makedonska 2) na temu „Slabljenje kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama“.

Za više informacija o budućim aktivnostima u okviru obrazovnog programa PolitiKAS, pratite naš sajt.

Оставите одговор