RESECO - Regional Security and Cooperation

Misija

RESECO je think tank koji pruža konkretan doprinos u promociji demokratskih principa, jačanju demokratije putem zastupanja otvorenosti državnih institucija i dobrog upravljanja, oblasti spoljne politike, slobode medija, bezbednosti i saradnje u Srbiji i regionu.

RESECO putem politički upotrebljivih analiza podstiče saradnju sa unutrašnjim političkim, državnim i društvenim subjektima kao i sa odgovarajućim institucijama i organizacijama iz inostranstva. Između ostalog, RESECO proučava političke procese u Republici Srbiji i zemljama u regionu i nastoji da formuliše preporuke za prevazilaženje nedostatka postojećih institucionalnih aranžmana. 

RESECO zagovara regionalnu integraciju kroz različite inicijative u cilju stvaranja jedinstvenog bezbednog prostora Zapadnog Balkana sa slobodnim kretanjem ljudi, roba i kapitala.  

RESECO svojim delovanjem pruža aktivan doprinos civilnom društvu u Republici Srbiji kao i jačanju političkog dijaloga kroz razmenu mišljenja između različitih aktera. 

Stefan Surlić

IZVRŠNI DIREKTOR

Stefan Surlić je izvršni direktor RESECO. Odgovoran je za razvoj nezavisne istraživačke organizacije i njenih zaposlenih, kao za oblikovanje i realizaciju projekata. Završio je osnovne, master i doktorske studije na Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Od 2014. angažovan je kao istraživač saradnik, a od 2015. kao asistent na predmetima Uporedna politika, Tranzicija i konsolidacija demokratije u postkomunističkim društvima, Demokratizacija i religija, Politički i ustavni sistemi u Jugoistočnoj Evropi na Fakultetu političkih nauka i kao istraživač u Centru za interdisciplinarne studije Balkana. U 2021. izabran je u zvanje docenta za oblast Politički sistemi. Ima više od deset godina iskustva u realizaciji različitih konferencija, okruglih stolova i debata. Autor je na desetine analiza, predloga i studija slučaja. Inicijator je prve akademske saradnje Beograda i Prištine i urednik publikacije „Perspektive multietničkog društva na Kosovu“. Autor je, ili koautor, više od 10 naučnih članaka iz oblasti uporedne politike, etnički podeljenih društava i studija migracija kao i urednik tri zbornika radova. Aktivan je član Udruženja za političke studije (Political Studies Association) i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Andrijana Lazarević

KOORDINATORKA PROJEKATA

Andrijana Lazarević je deo RESECO tima od njegovog osnivanja na poziciji koordinatorke projekata. Trenutno je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kom je završila osnovne studije međunarodne politike. Multidisciplinarne master studije Evropska politika i upravljanje krizama završila je pri Univerzitetu u Beogradu. Tokom studija bila je saradnica u nastavi na predmetu Uporedna politika na Fakultetu političkih nauka i predmetu Izgradnja institucija i evropske integracije na master studijama Evropska politika i upravljanje krizama pri Univerzitetu u Beogradu. Andrijana je angažovana na Institutu za političke studije u Beogradu kao istraživač-pripravnik i sekretar časopisa Srpska politička misao. Kao stipendistkinja Fondacije Konrad Adenauer imala je priliku da učestvuje na velikom broju regionalnih i međunarodnih seminara i konferencija i tako unapređuje svoje liderske i istraživačke sposobnosti. U okviru organizacije, regionalna saradnja i evropske integracije su njene uže istraživačke oblasti. Tečno govori engleski i poseduje osnovno znanje nemačkog i španskog jezika.

Ljiljana Kolarski

ASISTENTKINJA NA PROJEKTIMA

Ljiljana Kolarski se pridružila RESECO timu 2021. godine na poziciji asistenta na projektima. Trenutno je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Osnovne studije politikologije završila je na Fakultetu za pravno-političke studije u Novom Sadu, a master studije za Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost pri Univerzitetu u Beogradu. Do sada je učestvovala na velikom broju nacionalnih i regionalnih projekata, kao i međunarodnim konferencijama. Posebno izdvaja svoje angažovanje na projektima koji imaju za cilj promociju politike pomirenja među mladima na Zapadnom Balkanu. Autorka je nekoliko naučnih radova iz oblasti politikologije. Oblasti njenog interesovanja su regionalna saradnja, politička predstavljenost i žene u politici a dodatno, interesuje se za ekstremizam, terorizam i rešavanje konflikata. Tečno govori engleski i španski jezik, a služi se ruskim i mađarskim.

Aleksandar Šljuka

ASISTENT NA PROJEKTIMA

Aleksandar je trenutno student master studija na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Na istom fakultetu završio je i osnovne, međunarodne studije. Jedan je od pokretača prvog studentskog podkasta na Fakultetu političkih nauka. Od 2022. godine saradnik je na projektima Centra za spoljnu politiku. Oblasti njegovog interesovanja su bilateralni odnosi na Balkanu, izgradnja institucija na Balkanu i institucionalni dizajn kao deo postkonfliktnih rešenja. Naročito je zainteresovan za temu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Tečno govori engleski jezik i poseduje osnovno znanje ruskog jezika.

Igor Novaković

PREDSTAVNIK CIG-A U SRBIJI

Dijana Štrbac

NAUČNA SARADNICA U INSTITUTU „MIHAJLO PUPIN“​

Sanja Domazet

PROFESORKA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Norbert Beckmann-Dierkes​

DIREKTOR FONDACIJE KONRAD ADENAUER, BUGARSKA

RESECO je think tank koji pruža konkretan doprinos u promociji demokratskih principa, jačanju demokratije putem zastupanja otvorenosti državnih institucija i dobrog upravljanja, oblasti spoljne politike, slobode medija, bezbednosti i saradnje u Srbiji i regionu.

Društvene mreže