You are currently viewing Regionalne inicijative u cilju efikasnog upravljanja krizama

Regionalne inicijative u cilju efikasnog upravljanja krizama

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Organizacija RESECO je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer nastavila da i u 2022. organizuje radne grupe sa ciljem formulisanja politički upotrebljivih preporuka. Radna grupa na temu “Regionalne inicijative u cilju efikasnog upravljanja krizama“ 10. februara 2022. Učesnici radne grupe bili su Dijana Štrbac, istraživačica, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Gordan Akrap, predsednik i osnivač, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, Zagreb, Danica Šantić, profesorka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Arben Çejku, izvršni direktor, Albanski centar za dobro upravljanje (ACGG), Tirana.