You are currently viewing II Konferencija „Ukrajina – Dan posle rata: Naučene lekcije Zapadnog Balkana“

II Konferencija „Ukrajina – Dan posle rata: Naučene lekcije Zapadnog Balkana“

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

RESECO i Fondacija Konrad Adenauer, Srbija i Crna Gora su 14. decembra 2023. godine, organizovali konferenciju „Ukrajina – Dan posle rata: Naučene lekcije Zapadnog Balkana“. Ovaj hibridni događaj, realizovan uživo u Beogradu i putem Zoom platforme bio je podeljena na dva panela, „EU integracije Ukrajine: Da li su reforme moguće tokom rata?“ i „Migracije – Strategije za povratak i integraciju izbeglica i raseljenih lica“.

U duskusijama stručnjaka sa Zapadnog Balkana i Ukrajine naglašena je složenost procesa integracije u EU posebno u kontektu tekućeg sukoba. Rasprave su produbile razmatranje statusa Ukrajine kao kandidata za članstvo u EU, naglasivši imperativ očuvanja vladavine prava i borbe protiv korupcije kao ključnih elemenata procesa integracije. Panelisti su razmotrili potencijalne implikacije pregovora Ukrajine i Moldavije sa EU na procese integracije Zapadnog Balkana, osvetljavajući slojevitu dinamiku regionalnih integracionih procesa.

Značajan deo dijaloga bio je fokusiran na razvoj strategija za povratak i integraciju izbeglica i raseljenih lica unutar Ukrajine, naglašavajući ulogu i Ukrajine i međunarodne zajednice u olakšavanju ovih napora. Konferencija je osvetlila suštinsku važnost podrške vlade i međunarodne zajednice u obnovi infrastrukture i pružanju finansijske pomoći i mogućnosti za zapošljavanje kako bi se ohrabrili povratnici.

Preporuke sa konferencije uključivale su potrebu za dugoročnim upravljanjem procesom integracije u EU, naglašavajući izgradnju institucionalnih kapaciteta i održavanje javnog entuzijazma za članstvo u EU. Takođe, istaknuta je važnost izgradnje otpornih društava za rešavanje izazova posle rata, kao što su demilitarizacija i psihološka rehabilitacija građana. Diskusije su takođe dotakle potrebu za institucionalnom transformacijom kako bi se osiguralo stabilno, demokratsko i pravedno društvo, kao i borbu protiv dezinformacija i podršku ulozi civilnog društva u procesu rekonstrukcije.

Оставите одговор