PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Položaj i uloga parlamenta između zakona i prakse

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Izuzetno živa diskusija o Slabljenju kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama vodila se 17. oktobra 2022. godine u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer. To je ujedno označilo i početak projekta PolitiKAS…

Continue ReadingPolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Položaj i uloga parlamenta između zakona i prakse

Rat u Ukrajini kao novi geoekonomski kontekst za saradnju i partnerstvo na Zapadnom Balkanu

„Rat u Ukrajini kao novi geoekonomski kontekst za saradnju i partnerstvo na Zapadnom Balkanu“ bila je tema radne grupe u organizaciji RESECO i uz podršku Fondacije Konrad Adenauer. Sastanak radne…

Continue ReadingRat u Ukrajini kao novi geoekonomski kontekst za saradnju i partnerstvo na Zapadnom Balkanu

KAS RSP SOE-RESECO Konferencija: Srpsko pravosuđe i evropske integracije u kontekstu ustavnih promena

RESECO i Fondacija Konrad Adenauer, uz podršku KAS Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi organizovali su konferenciju u hibridnom formatu 13. aprila 2022. godine. Konferenciju na temu „Srpsko pravosuđe i…

Continue ReadingKAS RSP SOE-RESECO Konferencija: Srpsko pravosuđe i evropske integracije u kontekstu ustavnih promena