You are currently viewing Održani “Politikološki dijalozi”

Održani “Politikološki dijalozi”

  • Post author:
  • Post category:Vesti

Naučno-stručni skup “Politikološki dijalozi” održan je u Topoli, od 2. do 4. jula 2021. Konferencija je deo šireg projekta inicijative RESECO sa namerom da se aktuelna politikološka istraživanja stave u kontekst šire društvene i političke primenjivosti. Skup je obuhvatao nekoliko panela. Na prvom panelu se govorilo o procesu disciplinovanja demokratije, efektivnim načinima merenja demokratskih i autoritarnih tendencija, kao i savremenom čitanju Hobsovog poimanja predstavljanja.  Drugi panel bio je posvećen održivom razvoju i reformskim kapacitetima institucija javne uprave u cilju depolitizacije funkcija i efikasnijeg rada servisa za građane. Treći panel bio je posvećen savremenim izazovima nasilja, izraelsko-palestinskom sukobu, globalnim dometima procesa izgradnje mira i države, kao i kontinuirnom rastu i etabliranju hibridnih režima. Takođe, posebna pažnja bila je posvećena uticaju religije i diplomatskim posledicama u istoriji jugoslovensko/srpsko-italijanskih odnosa.  Na kraju, zaključni panel bio je posvećen privrednom razvoju, sa akcentom na globalnu ulogu Kine i efektima kineskih investicija na Balkanu, dometima reforme lokalne samouprave u Srbiji i primeni IT u javnoj administraciji.