You are currently viewing PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Položaj i uloga parlamenta između zakona i prakse

PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Položaj i uloga parlamenta između zakona i prakse

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Izuzetno živa diskusija o Slabljenju kontrolne uloge parlamenta u savremenim demokratijama vodila se 17. oktobra 2022. godine u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer. To je ujedno označilo i početak projekta PolitiKAS debate sa mladim poslanicima, koji organizuju Fondacija Konrad Adenauer i think- tank RESECO uz podršku Fondacije Eduardo Frei.

Poslanici, članovi Srpske napredne stranke imali priliku da o pomenutoj temi diskutuju sa docentom Dušanom Vučićevićem sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Prisutne je ispred Fondacije Konrad Adenauer pozdravio Jakov Devčić, direktor Fondacije za Srbiju i Crnu Goru izražavajući zadovoljstvo zbog heterogenosti poslanika u kontekstu mesta iz kojih dolaze, njihovih pređašnjih profesionalnih angažmana ali i činjenice da reprezentuju grupu mladih ljudi koji su dobila šansu da predstavljaju građane Srbije u jednoj, za demokratiju, izuzetno važnoj instituciji kakva je parlament.

Izvršni direktor RESECO, dr Stefan Surlić, u svom uvodnom izlaganju prisutne je pozdravio rečima Branislava Nušića – „Otadžina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžina je vera, otadžina je misao a misao se gradi…“. Dr Surlić je uz to dodao da je zarad negovanja i razvoja misli potrebno voditi otvorene debate sa drugima.

Na početku debate otvorena su različita pitanja o položaju i nadležnostima Narodne Skupštine, obliku horizontalne organizacije vlasti, odnosu zakonodavne i izvršne vlasti, uzrocima slabljenja pozicijie parlamenta i dr.

Tokom diskusije, konstatovano je da moć narodnih poslanika da utiču na promenu života građana Srbije izuzetno ograničena te da postoji disparitet između ustavnog uređenja i zakona sa jedne strane i faktičkog položaja poslanika sa druge strane.

Pitanje poverenja građana u institucije bilo je takođe predmet debate. Istraživanja pokazuju da je Narodna Skupština među institucijama sa najnižim procentom poverenja građana. Narodni poslanici su istakli da to pokušavaju da promene kroz svoj angažman na lokalnom nivou i u stalnim interakcijama sa građanima.

Kao uzroci slabljenja uloge parlamenata širom sveta i njihove podrške od strane građana, istaknuti su faktori poput dominantne uloge političkih partija u političkom sistemu, nedostatak unutrašnjih demokratskih procedura, nedostatak direktnog predstavljanja, depersonalizacija poslanika, zatvorene izborne liste, prezidencijalizacija politike i dr.

Parlament treba da služi za predstavljanje različitosti u društvu, da neguje kulturu deliberacije, da bude mesto informisanja i ekspertize i shodno tome utiče na kontrolu izvršne vlasti, kao jedne od najbitnijih funkcija parlamenta pored zakonodavne.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese unapređenju kapaciteta narodnih poslanika i da im pruži dodatna znanja iz različitih oblasti koja će osnažiti njihovo učešće u parlamentarnim raspravama, kao i položaj parlamenta i narodnih poslanika u odnosu na druge grane vlasti.

Naredna PolitiKAS debata biće održana u ponedeljak, 24. oktobra 2022, a glavna tema biće Unutarpartijska demokratija i predstavnička uloga – Koliko se rad u partiji razlikuje od rada u poslaničkim grupama?

Za više informacija, pratite naš sajt.

Оставите одговор