You are currently viewing Konferencija “Kreativni evropski modeli saradnje i integracija”

Konferencija “Kreativni evropski modeli saradnje i integracija”

  • Post author:
  • Post category:Vesti

U utorak 15. marta 2022. godine idr\ana je konferencija na temu „Kreativnim evropskim modelima saradnje i integracije“. Konferencija je bila tematski podeljena u dva panela. U okviru prvog panela koji je bio posvećen temi „Evropske unije i politici integracija: unutrašnje reforme i/ili proširenje“ diskutovali su dr Johannes Gold, referent za Zapadni Balkan/Jugoistočnu Evropu, Fondacija Konrad Adenauer, Berlin, Milena Lazarević, programska direktorka, Centar za Evropske politike (CEP), Gerald Knaus, predsedavajući istraživačke organizacije (think tank) European Stability Initiatives (ESI), Berlin, Aleksandar Andrija Pejović, stručnjak za evropska pitanja, bivši ministar Republike Crne Gore za evropske poslove, bivši šef pregovaračkog tima Republike Crne Gore za Evropsku uniju i Nemanja Purić, istraživač, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, alumnista Fondacije Konrad Adenauer.

Glavna tema drugog panela bila je „Zapadni Balkan – regionalna saradnja na putu ka Evropskoj uniji“. Govornici na panelu bili su Hans-Joachim Falenski, nemački diplomata, bivši spoljnopolitički savetnik poslaničke grupe CDU/CSU u Nemačkom Bundestagu, Berlin, Marko Kmezić, profesor i viši istraživač, Centar za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i Aleksandar Simurdić, direktor, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.