You are currently viewing PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Balansiranje političke odgovornosti poslanika kroz rad u političkoj partiji i parlamentu

PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Balansiranje političke odgovornosti poslanika kroz rad u političkoj partiji i parlamentu

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Druga debata u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima na temu Unutarpartijska demokratija i predstavnička uloga – Koliko se rad u partiji razlikuje od rada u poslaničkim grupama? uspešno je održana 24. oktobra 2022. godine u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Debatu je otvorio dr Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu ističući značaj političke odgovornosti mladih poslanika koja se ogleda u aktivnoj ulozi u političkoj partiji, ali i u parlamentu. On je dodatno istakao da je uloga u parlamentu izazovnija i značajnija, jer poslanici učestvuju u aktivnostima donošenja odluka koje direktno utiču na građane.

Govoreći iz perspektive Holandije, Hilde Palland-Mulder, narodna poslanica u holandskom parlamentu ispred stranke Christian Democratic Appel (CDA) poslanicima je predstavila način rada holandskog parlamenta, ovlašćenja holandskih poslanika i mehanizme balansiranja aktivnosti u partiji i parlamentu.

Tokom diskusije je konstatovano da postoje slični problemi po pitanju mehanizama i kapaciteta da se uspešno usklade aktivnosti poslanika kao člana političke partije (direktna komunikacija sa biračima, predstavnicima civilnog društva, članovima partije) i uloge poslanika kada je neophodno da se stranačke politike i problemi građana adekvatno predstave u parlamentarnim obraćanjima.

Pitanje javnosti rada poslanika u parlamentu i rada u političkoj stranci je od izuzetne važnosti kako bi građani uzeli veće učešće u procesima odlučivanja i bili zadovoljni načinom njihovog  predstavljanja u parlamentu od strane političkih partija. Međutim, ukazano je da je neophodno revidirati način komunikacije, jer su građani skloniji da se obraćaju neformalnim kanalima komunikacije što dovodi do atrofije institucija i sprečava njihov razvoj. To može dovesti i do klijentelističkog obrasca komunikacije sa građanima.

Tokom diskusije je izvršena interesantna komparacija sa poslaničkim grupama u holandskom parlamentu koje se udružuju i po specifičnim temama i rešenjima koja zagovaraju.  Tako se dešava da stranke koje nisu u koaliciji budu saveznici ukoliko imaju isti cilj za određenu temu, što nije uobičajena praksa u srpskom parlamentu. Predmet debate su bile i razlike u pravilima za formiranje poslaničkih klubova, načini finansiranja političkih partija, ali i unutarstranačka kompeticija kada je u pitanju pozicioniranje na izbornoj listi.

Naredna PolitiKAS debata biće održana u ponedeljak, 31. oktobra, sa temom Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija EU – upoznavanje sa klasterima.

* Projekat organizuju RESECO think-tank i Fondacija Konrad Adenauer uz podršku Fondacije Eduardo Frei.

Оставите одговор