You are currently viewing Parlamenti i političke partije – izazovi reprezentativne funkcije

Parlamenti i političke partije – izazovi reprezentativne funkcije

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

“Parlamenti i političke partije – izazovi reprezentativne funkcije” bila je tema radne grupe koju je organizovao RESECO uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu 26. oktobra 2021. godine. Učesnici radne grupe bili su Branislav Borenović, narodni poslanik, Narodna skupština Republike Srpske, Tara Tepavac, koordinatorka “Otvorenog parlamenta”, Zoran Krstić, profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Pavle Grbović, odbornik u Skupštini grada Beograda i Nikola Lazić, stipendista Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.