You are currently viewing Spoljna politika Srbije: Održivost „4 stuba“ u regionalnoj perspektivi

Spoljna politika Srbije: Održivost „4 stuba“ u regionalnoj perspektivi

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Radna grupa na temu “Spoljna politika Srbije: Održivost „4 stuba“ u regionalnoj perspektivi” održana je 28. januara 2021. uz podršku Fondacije Konrada Adenauer u Beogradu. Učesnici radne grupe bili su Nikola Stojanović, savetnik predsednice Vlade Republike Srbije za spoljnu politiku, Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAC fonda i Stefan Vladisavljev, programski koordinator, Belgrade Fund for Political Excellence, Srbija.