You are currently viewing Od dijaloga do sporazuma između Beograda i Prištine

Od dijaloga do sporazuma između Beograda i Prištine

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Organizacija RESECO uz podršku Fondacije Konrad Adenauer organizovala je konsultacije radne grupe na temu Od dijaloga do sporazuma između Beograda i Prištine u hibridnom formatu. Konsultacije u kojima su učestovali Filip Ejdus, profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Miloš Hrnjaz, docent, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Gazela Pudar Draško, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Stefan Surlić, izvršni direktor RESECO, politikolog, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Miodrag Milićević, izvršni direktor NGO Aktiv i Agon Malqi, politički analitičar, Sbunker, Priština, organizovane su 10. oktobra 2021. godine u hibridnom formatu.