You are currently viewing Dualno obrazovanje – perspektive i izazovi inovativnosti u obrazovanju

Dualno obrazovanje – perspektive i izazovi inovativnosti u obrazovanju

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Na sastanku radne grupe na temu “Dualno obrazovanje – perspektive i izazovi inovativnosti u obrazovanju” govorili su Nikola Matković, direktor Hemijsko-tehnološke škole, Subotica, Marina Lukić, koordinatorka projekata u oblasti unapređenje zapošljivosti, Beogradska otvorena škola, Frank Aleter, Nemačko-srpska privredna komora i Margareta Smiljanić, predsednica SKONUS-a. Radna grupa je, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu održana 7. oktobra 2021. godine.