You are currently viewing Zelena politika i strateška opredeljenja Zapadnog Balkana

Zelena politika i strateška opredeljenja Zapadnog Balkana

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

“Zelena politika i strateška opredeljenja Zapadnog Balkana” bila je tema na RESECO-KAS konsultacijama koje su održane 13. avgusta 2021. godine. Govornici su bili Lidija Radulović,Klima, životna sredina i energetska politika, Beogradski fond za političku izuzetnost, Beograd, Samir Beharić, energetski aktivista i istraživač, Balkan Forum, Sarajevo, Ognjan Pantić,sektor Energija, klima i životna sredina, Beogradska otvorena škola, Beograd, Vuk Iković, istraživač biodiverziteta,  Organizacija KOD, Podgorica i Darko Nadić,profesor „Socijalne i političke ekologije“ i „Ekološke politike Evropske unije“, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Beograd.