You are currently viewing Bezbednosna arhitektura u Jugoistočnoj Evropi: Nacionalni identiteti kao faktori razvoja kulture i bezbednosti na Zapadnom Balkanu

Bezbednosna arhitektura u Jugoistočnoj Evropi: Nacionalni identiteti kao faktori razvoja kulture i bezbednosti na Zapadnom Balkanu

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Organizacija RESECO je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer organizovala konferenciju na temu “Bezbednosna arhitektura u Jugoistočnoj Evropi: Nacionalni identiteti kao faktori razvoja kulture i bezbednosti na Zapadnom Balkanu”. Konferenciju koja je održana 20. oktobra 2021. godine otvorili su Tobias Flessenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope, Republika Srbija i Norbert Beckmann-Dierkes, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer, Srbija i Crna Gora. O izazovima sa kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina i mogućnostima za unapređenje njihovog položaja u Republici Srbiji govorili su Robert Sepi, pravni savetnik za prava nacionalnih manjina, Beograd, Ragmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, Jasmina Curić, predsednica Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, Aleksandar Popov, direktor, Centar za regionalizam, Novi Sad, Hajna Jenő, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i Ragmi Mustafi, predstavnik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Darko Baštovanović, predstavnik Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.