You are currently viewing Regionalne inicijative u zajedničkom odgovoru na krize i izazove bezbednosti

Regionalne inicijative u zajedničkom odgovoru na krize i izazove bezbednosti

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Radna grupa na temu “Regionalne inicijative u zajedničkom odgovoru na krize i izazove bezbednosti” održana je 9. septembra 2021. Učesnici u konsultacijama bili su Sead Turčalo,profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Vesna Marković, zamenica predsednika Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije, narodni poslanik Srpske napredne stranke, Marko Savković, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Ilija Đugumanov, generalni sekretar, ATA Severna Makedonija i Edin Koljenović, RYCO. Konusltacije su organozovane uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.