You are currently viewing Migrantska politika i izazovi integracije izbeglica na Zapadnom Balkanu

Migrantska politika i izazovi integracije izbeglica na Zapadnom Balkanu

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Konsultacije radne grupe na temu “Migrantska politika i izazovi integracije izbeglica na Zapadnom Balkanu”održane su 23. septembra 2021. godine, u hibridnom formatu prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. Učesnici u konsultacijama bili su Perišić Natalija, rukovodilac projekta MIGREC – Horizont 2020 i profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Tošković Sanja, direktorka BG centra za ljudska prava u Beogradu, Gjurovski Marjan, profesor na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, Skoplje i Đurović Radoš, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Beograd. Konsultacije su održane uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji.

Preporuke sa konsultacija ove radne grupe biće publikovane u okviru “Bele knjige” koju će organizacija RESECO izdati po okončanju projekta.