You are currently viewing Novi diplomatski i bilateralni sporazumi u svrhu rešavanja otvorenih pitanja i statusa na Balkanu

Novi diplomatski i bilateralni sporazumi u svrhu rešavanja otvorenih pitanja i statusa na Balkanu

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Radna grupa na temu “Novi diplomatski i bilateralni sporazumi u svrhu rešavanja otvorenih pitanja i statusa na Balkanu” koje je održana 24. septembra 2021. okupila je stručnjake u oblasti. Govornici su bili Nora S. Ahmetaj, Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikacije (CRDP), Priština, Nemanja Džuverović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Centar za mirovne studije i Nermina Mujagić, profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Sarajevo.