You are currently viewing PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Uloga i značaj parlamentarne debate u kriznim situacijama – primer rata u Ukrajini

PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Uloga i značaj parlamentarne debate u kriznim situacijama – primer rata u Ukrajini

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Četvrta debata u okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima, pod nazivom Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini, održana je 25. novembra 2022. godine u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Mladi poslanici su imali priliku da diskutuju o aktuelnim temama koje se odnose na međustranački dijalog u parlamentarnom životu Srbije i zašto je on posebno važan u vreme krize?; o ratu u Ukrajini i tome šta se promenilo u evropskom kontekstu; kakav je pogled Evropskog parlamenta na aktuelnu spoljnopolitičku poziciju Srbije, ali i regionalnoj saradnji u kontekstu globalne krize koju je doneo rat u Ukrajini.

Jedan od govornika, docent na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, dr Stefan Surlić, u svom uvodnom izlaganju istakao je da su se države Evrope u poslednjih nekoliko godina susrele sa različitim krizama, koje su sukcesivno dovele do određene vrste sekuritizacije. Uz objašnjenje sekuritizacije kao procesa u kome se određene pojave stavljaju u kontekst krize po bezbednost, naveo je da su se krize pokazale kao snažan remetilački faktor saradnje država Zapadnog Balkana.

Drugi govornik bio je Jan-Willem Vlasman, spoljnopolitički savetnik izvestioca za Srbiju Evropskog parlamenta Vladimira Bilčika. Vlasman je naglasio važnost parlamenta u kriznim situacijama predstavljajući rad Evropske narodne partije (European People’s Party-EPP) u Evropskom parlamentu. On je naglasio mogućnost poslanika iz Srbije da aktivno sarađuju sa političkim grupacijama unutar Evropskog parlamenta i da svojim angažovanjem ukažu na izazove sa kojima se susreće Srbija. Dodatno je istakao značaj inicijative međupartijskog dijaloga i neophodnost da se pronađe način da se on nastavi i održi.

Tokom diskusije je konstatovano da se sa svakom novom krizom javljala tendencija stvaranja novih podela u regionu i produbljivanje postojećih rascepa. Svaka kriza se pokazala i kao instrument za reinterpretiranje starih podela u novim okvirima, uključujući i rat u Ukrajini.

Predavači su se složili da je stavljanje bilateralnih sporova u regionalni kontekst značajno za formiranje drugačije slike o neophodnosti regionalne saradnje. Regionalne inicijative poput Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana mogu se koristiti kao forum i okvir za rešavanje otvorenih bilateralnih pitanja.

Zaključak ove diskusije jeste potreba za intenzivnijom saradnjom i kontinuiran dijalog lidera Zapadnog Balkana kako bi se pružio uspešan, regionalni odgovor na krize kroz otklanjanje defetističkih stavova i sekuritizaciju problema.

Naredna PolitiKAS debata biće održana u ponedeljak, 28. novembra 2022, a glavna tema biće Regionalna integracija, regionalno umrežavanje parlamenata i razvijanje parlamentarne saradnje na Zapadnom Balkanu.

*Projekat organizuju RESECO think-tank i Fondacija Konrad Adenauer uz podršku Fondacije Eduardo Frei.

Оставите одговор