You are currently viewing PolitiKAS seminar: Parlamentarizam u Srbiji i upravljanje krizama

PolitiKAS seminar: Parlamentarizam u Srbiji i upravljanje krizama

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U okviru programa PolitiKAS debate sa mladim poslanicima od 17. oktobra do 30. novembra održano je pet uspešnih debata. Teme o kojima se diskutovalo su značaj parlamentarne debate, evropske integracije, regionalna saradnja i sekuritizacija različitih kriza. Nakon pozitivnih povratnih informacija poslanika o programu i njihove spremnosti da unaprede svoje teorijsko znanje o izazovima na putu ka EU, vladavini prava i regionalnim inicijativama, prepoznali smo potrebu da organizujemo završni seminar i na taj način zaokružimo diskusiju o aktuelnim političkim izazovima sa kojima se Srbija suočava. „Parlamentarizam u Srbiji i upravljanje krizama“ bila je glavna tema seminara.

Završni seminar, kao prateća projektna aktivnost, u organizaciji RESECO i Fondacije Eduardo Frei okupila je doktorande i istraživače sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Instituta za političke studije u Beogradu, čija se istraživanja fokusiraju na izbore, političke sisteme, političke partije, EU i vladavinu prava. Mladi istraživači su u okviru projekta imali mogućnost da se sastanu sa poslanicima i debatuju o pomenutim temama.

Andrijana Lazarević, koordinatorka projekta RESECO, i Stefan Surlić, izvršni direktor RESECO, poželeli su dobrodošlicu učesnicima i istakli da je veoma važno, posebno u vremenima krize, da akademska zajednica i političari, posebno narodni predstavnici, rade zajedno. „Za građane je od najveće važnosti da od svojih predstavnika dobiju verodostojne i proverene informacije, a to bi im, uz pokretanje važnih pitanja u skupštinskim raspravama, dalo osećaj uključenosti.“ Govoreći o inkluziji, Surlić je istakao da se akademska zajednica i mladi istraživači moraju više uključiti u političke procese u svojim zemljama i pokušati svojim radom da doprinesu odgovoru institucije na krize.

Učesnici su imali priliku da diskutuju o savremenim izazovi parlamentarizma u Srbiji sa poslanikom u AP Vojvodina, Dmitrom Stanišićem. Stanišić je poručio da „Oni koji žele da naprave razliku i utiču na reformske procese u svojim društvima ili zemljama treba da se uključe u politiku, ili u najmanju ruku da svoje istraživanje i stručnost stave na raspolaganje političarima.“ Istraživač na Institutu za političke studije u Beogradu, Dušan Radujko razgovarao je sa učesnicima na temu „Reforma vladavine prava: prevazilaženje formalne nezavisnosti pravosuđa“. Radujko je prisutne upoznao sa osnovnim pojmovima koji se odnose na vladavinu prava, uloga nezavisnosti sudstva u jačanju vladavine prava; Posledice formalne nezavisnosti i granice njenog delokruga i dr.

Završna aktivnost seminara, predavanje dr Stefana Surlića na temu , „Srpsko-albanski odnosi: Perspektive multietničkog društva na Kosovu“, poslužila je kao okvir za diskusiju o aktuelnim izazovima sa kojima se Srbija suočava u svom spoljnopolitičkom delovanju.

Projekat je imao za cilj da inicira dugoročnu saradnju akademske zajednice i istraživačkih institucija u Srbiji i poslanika koja bi bila od koristi i za jednu i za drugu stranu i koja bi im pomogla da unaprede svoje znanje i buduće aktivnosti.

Оставите одговор