You are currently viewing PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Izazovi i perspektive u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji

PolitiKAS debate sa mladim poslanicima: Izazovi i perspektive u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji

  • Post author:
  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U okviru programa PolitKAS debate sa mladim poslanicima, 31. oktobra 2022. u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu održana je treća debata pod nazivom Pregovori o pristupanju Srbije EU i revidirana metodologija EU – upoznavanje sa klasterima.

Mladi poslanici su imali priliku da se upoznaju sa istorijom EU, njenim institucijama i procedurom pristupanja, koje je predstavila docentkinja Ivana Radić Milosavljević sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

„Evropska regionalna integracija predstavlja širi proces koji ne podrazumeva samo procese koji se dešavaju unutar EU, već obuhvata sve države Evrope koje su na različite načine povezane sa EU“, istakla je Ivana Radić Milosavljević. To je proces koji podrazumeva istovremeno širenje u oblastima delovanja, sticanje novih nadležnosti, jačanje institucija EU u postojećim nadležnostima, ali i širenje u geografskom smislu.

Tokom diskusije je razmatrano proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan koji se već dugi niz godina bori sa izazovima u ispunjavanju uslova za pristupanje EU. Pored pregleda otvorenih poglavlja i dosadašnjih reformi koje su sprovedene u Srbiji u kontekstu evropskih integracija, posebna pažnja je posvećena novoj metodologiji procesa pristupanja EU, tzv. klasterskoj podeli. Konstatovano je da „nova metodologija“ u izvesnoj meri može da ubrza proces, ali da je najveća odgovornost na državama da ulože veće napore u ispunjavanju neophodnih uslova.  

Kako je za pristupanje novih članica EU, pored odobrenja država članica neophodno da se usaglase i građani sa svakim novim proširenjem, najčešće preko parlamenata, analizirani su i uloga i značaj Narodne skupštine Republike Srbije u procesu pregovaranja za članstvo u EU. Istaknuti su poslovi Narodne skupštine koji su vezani za evropske integracije, a koji podrazumevanju aktivno učešće poslanika u Skupštinskom odboru za evropske integracije. Ukazano je i na značaj učešća u različitim inicijativama i konferencijama, kao što je KOSAK – Konferencija odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU i država posmatrača, koje omogućavaju mladim poslanicima da predstave Srbiju i rade na unapređenju evropske perspektive.

Naredna PolitiKAS debata biće održana u petak, 25. novembra 2022. Tema debate biće Sekuritizacija različitih kriza i moć parlamentarne debate – uticaj rata u Ukrajini.

*Projekat organizuju RESECO think-tank i Fondacija Konrad Adenauer uz podršku Fondacije Eduardo Frei.

Оставите одговор