You are currently viewing Izazovi i perspektive regionalne saradnje i bezbednosti na Zapadnom Balkanu

Izazovi i perspektive regionalne saradnje i bezbednosti na Zapadnom Balkanu

  • Post author:
  • Post category:Aktivnosti

Konferencija na temu “Izazovi i perspektive regionalne saradnje i bezbednosti na Zapadnom Balkanu” održana je 24. novembra 2021. godine u hibridnom formatu. Konferencija je bila podeljena u tri tematske celine. Na prvom panelu na temu “Da li će nacionalne države izaći kao pobednici pandemije?” govorili su Damir Kapidžić, profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Sarajevo, Igor Štiks, profesor, Fakultet za medije i komunikaciju, Beograd, Marko Kmezić, profesor i viši istraživač, Univerzitet Grac i Zoran Ilievski, profesor, Univerzitet Sveti Kirilo i Metodije, Skoplje. Na drugom panelu, na temu “Perspektive inicijative „Mini-Šengen“ govorili su Ardian Hackaj, direktor istraživanja, Cooperation and Development Institute, Tirana, Nenad Đurđević, savetnik predsednika Privredne komore Srbije i Artan Sulejmani, ekonomski analitičar, Skoplje. Na temu “Društvene, političke i kulturne promene, razvoj i izazovi” u okviru trećeg panela, govorili su Nikola Zčević, predavač, Humanističke studije, UDG, Podgorica i Biljana Srbljanović, scenarista, književnica, dramaturg, Beograd.

Konferencija je održana uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.